Home Aktuelt Innvandring og integrering

Innvandring og integrering

by geir07

DeBlaa vil jobbe for en enda bedre INTEGRERING av innvandrere som bor lovlig i Norge i dag. God integrering i vår norske kultur vil være med på å hindre ekstremisme. Mennesker som kommer fra land hvor kultur og religion er svært ulik vår vil naturligvis trenge oppfølging over lang tid for å forstå og handle etter «den nordiske modellen» hvor verdier spiller en avgjørende rolle.
Innvandrere som har fått eller søker statsborgerskap i Norge men som er aktive i ekstreme miljøer skal miste sitt statsborgerskap. Les mer

Innvandring og integrering

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy