Home Aktuelt Klimapartiet DeBlaa – i et politisk SENTRUM.

Klimapartiet DeBlaa – i et politisk SENTRUM.

by Svein Olstad

Et eget alternativ til høyre og venstresiden.

Vi ønsker sekundært at sentrum skal samarbeide mot høyre.

Vi tar de globale klimautfordringene på alvor og ønsker endring. – Vi står fast ved at alle lands ulikheter er en styrke. – Globalt samarbeid/medlemskap må bygge på SIKKERHET, klima og miljø og U-hjelp. NEI til EU – men JA til reine handelsavtaler uten medlemskap. Matsikkerhet og mest mulig selvberging er alltid viktig. Energi og digitalisering skal gjøre Norge stort igjen.

SP er jo nå blitt nær venn(forlovet) med AP på venstresiden og er ikke lengre ett sentrumsparti.

MDG er uten tvil et superurbant parti på venstresiden og om de selv mener at de er et sentrumsparti så ja de er for folk i by-sentrum.

Partiet Sentrum er et nytt parti som satser på at kjendis Geir Lippestad skal få de opp og frem. De er også et parti på venstresiden. En kloning av SV/AP/MDG og noen venstrevridde avhoppere fra KRF.

Demokratene er innvandringsskeptikere – Liberalistene ønsker en stat hvor alt av velferdstjenester utføres av private og ellers et fritt marked uten statlig innblanding og vil også avvikle parlamentarismen.

Venstre har tulla seg helt bort i åkeren på høyresiden og er blitt et helt marginalisert EU-tilhenger- og globalistparti.

KRF sliter derved alene igjen i sentrum.

Klimapartiet DeBlaa skal alltid ha et fundament for både de urbane bystrøk – de på bygda – de ved kysten – og de i landsbyen.

De andre partiene mellom AP og Høyre vil kunne stemples som særinteressepartier og protestpartier basert på enkeltsaker, noe Klimapartiet DeBlaa ikke er!

Svein Olstad – leder

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy