Home Aktuelt Regjeringens ruspolitikk 19.02.21 med feil fokus og feil tiltak!

Regjeringens ruspolitikk 19.02.21 med feil fokus og feil tiltak!

by Svein Olstad

OPPSUMMERT

Besittelse og bruk av mindre mengder narkotika skal ikke lenger straffeforfølges, mener regjeringen, som foreslår en grense på blant annet 2 gram heroin. Det er noe av innholdet i regjeringens nye rusreform som ble presentert i dag.

Hovedformålet er klart: Avkriminalisere mindre narkotikalovbrudd. Bruk, kjøp, besittelse eller oppbevaring av mindre mengder narkotika til eget bruk skal ikke lenger straffes.

Regjeringens rusutvalg skriver:

«Den best tilgjengelige kunnskapen per i dag danner ikke grunnlag for noen sikker forventning om at avkriminalisering av brukere av narkotika vil føre til en nevneverdig økning i bruken av narkotika i befolkningen.»

Det er rusavhengige som sitter lenge i fengsel fordi de ikke har penger til å betale bøter. Det er pårørende som setter seg i gjeld og går over stupet økonomisk fordi de hele tiden prøver å holde barna sine unna fengsel, sier Høie

– Hovedregelen er at rusavhengige ofte er utsatt for store overgrep, vold, manglende omsorg i barne- og ungdomsårene. Det verste å tenke på er at dette er barn og unge som er blitt utsatt for den mest alvorlige kriminaliteten et menneske kan bli utsatt for. I sine mest sårbare år. Så blir konsekvensen at de begynner å ruse seg. Så er samfunnets reaksjon å straffe dem for konsekvensen av de kriminelle handlingene de er blitt utsatt for. Det er det aller vanskeligste å tenke på med dagens system

sier Bent høie

Klimapartiet DeBlaa mener at:

Målet må være å få færre inn i rus-miljøet, samtidig med at en får flere ut av rus-miljøet. Da blir selgers/de kriminelles kundegrunnlag dårligere. Kriminelle går etter letteste veien til penger og vil garantert finne andre inntektskilder eller gi opp når antall kunder går ned! Ser ikke sammenhengen i å avkriminalisere små mengder med målet som er å bli kvitt dritten.

Ved å avkriminalisere små mengder narkotika ved bruk, kjøp, besittelse og oppbevaring gir vi selger/kriminelle en sikkerhet for god og jevn avsetning av deres produkter. Kjøperen/narkomane går fra å være lovbrytere til å gis aksept fra samfunnet om at det de gjør kan de ikke noe for og dette vil ikke føre til noen straffeforfølgelse.

En liten story!

Som barn stjeler jeg tyggis fra kiosken / får jeg prøve hasj og det føles greit for jeg blir ikke tatt og kameraten min sa det var spennende og det var det jo, så jeg fortsetter og samtidig sier samfunnet at dette er så lite – og som barn får jeg uansett ingen straff!

Jeg får selvsagt ikke fengsel for dette? «Sykdomsbehandling»? Hva sier loven?

Stjeling er forbudt men litt narkotika er lov.

Hvordan få meg til å slutte med narkotiske stoffer? Hvorfor slutte når det er både lovlig og spennende?

Jeg synes forresten at litt stjeling burde være lov også!

Er jeg syk? Nei jeg er uansett ikke syk og trenger ikke behandling!

Som ungdom gjør jeg innbrudd i butikker med lettomsettelig utstyr, stjeler biler, ribber de og selger utstyret / prøver jeg mere og sterkere narkotiske stoffer og selger til andre for å ha råd til eget forbruk og det å ikke bli tatt gir meg også ett kick.

Spenningen/avhengigheten og pengene jeg får gjør at jeg må prøve igjen. Og bare litt er jo lovlig! (her burde det være lov å stjele litt også siden det er lov med litt narkotika, eller?) Når purken kommer så er det om å gjøre å ikke ha mer enn normalt/lovlig med seg – for da kan jo ingen ta meg! Og jeg fungerer godt bare jeg kan stjele hele tiden / er rusa hele tiden.

Skal jeg i fengsel for dette? «Sykdomsbehandling»? Og hva sier loven nå?

Innbrudd, stjeling og videresalg er forbudt.

Ulovligheter fører til straff. Hva slags behandling får jeg tilbud om? Er jeg syk? Nei her sier alle at jeg ikke er syk så her finnes lite av behandlingstilbud utenom fengsel.

Bare litt narkotika er lov og bruker jeg mere enn litt får jeg etter hvert mulighet/tilbud om rehabilitering for avhengigheten min i stedet for fengselsstraff.

Ofte er det nå innbrudd, stjeling – videresalg samtidig med kjøp av narkotika for både bruk og videresalg. Er jeg syk? Ja de fleste hevder det, så om jeg bruker narkotika når jeg stjeler, raner og gjør innbrudd vil det bli behandlingstilbud på meg.

Jeg fortsetter med tyngre kriminelle handlinger inkludert ran av eldre mennesker som ser forsvarsløse ut / bruker amfetamin og selger også andre sterke narkotiske stoffer – jeg har jo holdt på med dette i alle år og kan ikke annet. Jeg er «syk» og trenger hjelp til å bli «en vanlig mann» Men fremdeles er det mulig å bli tatt med lovlig kvote vel!

Skal jeg i fengsel for dette? «Sykdomsbehandling»? Hva sier loven?

Så lenge jeg bare bruker narkotika eller blander det med kriminelle handlinger så er det en sykdom og jeg får fremdeles tilbud om behandling om jeg har sterke/gode argumenter for det.

Tyngre kriminelle handlinger inkludert ran gir lange fengselsstraffer og lite rehabiliterings muligheter. Det er jo ingen sykdom!

DeBlaa mener at det i 2021 er feil å avkriminalisere mindre narkotikalovbrudd.

– Bruk, kjøp, besittelse eller oppbevaring av mindre mengder narkotika til eget bruk skal ikke lenger straffes. – DETTE ER VEIEN TIL LEGALISERING og signaliserer at samfunnet nå har gitt opp 100% motstand mot narkotika i Norge.

Er jeg kategorisert med en sykdom får jeg tilbud om rehabilitering og liten eller ingen fengselsstraff. Jeg har en diagnose og en helsetilstand og får hjelp!

Går du veien utenom narkotika men gjør «bare» tunge kriminelle handlinger er straffen høyere og tilbudene om rehabilitering er få eller ingen!

FOKUS må rettes på å få færre inn i rus-miljøet, samtidig med at en får flere ut av rus-miljøet. Fokus må være på HVORDAN vi skal gjøre det. Tiltak må forsterkes og tiltak må tidligere inn i miljøene. Barn må få undervisning i og om narkotikaens ødeleggende virkning på familiene den rammer før de kan risikere å bli eksponert for stoff selv.

19.02.2021

Svein Olstad

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy